คราวที่แล้วอ่านเรื่องคำกริยา u-verbs กับ ru-verbs ไป พอรู้เรื่องคำกริยาก็ทำให้เราบอกได้ว่าใครทำอะไร แต่ถ้าจะบอกว่า ไม่ได้ทำอะไร เลยต้องมาเรียนรู้การผันคำกริยาเป็นรูปปฏิเสธกันก็คราวนี้

กฏการผันคำกริยา (verb) ในรูปปฏิเสธ [negative verbs form]

กลุ่มพิเศษ (Exceptions):

  1. する → しない    する (exception) – to do
  2. 来る → こない  【く・る】 (exception) – to come

ru-verbs: ตัด 「る」 ออก และเติม 「ない」 เช่น 食べ + ない เป็น  食べない

u-verbs ที่ลงท้ายด้วย 「う」ตัด 「う」 ออก แล้วเติม 「わ」แล้วตามด้วย 「ない」เช่น  買 + わ + ない เป็น 買わない

u-verbs อื่นๆ: แทนที่เสียง / u / ด้วยเสียง / a / แล้วตามด้วย「ない」เช่น  待 + た เป็น 待たない  [matsu เป็น matanai (not to wait)]

มีคำกริยาที่ได้รับการยกเว้นจากกฎข้างบนอยู่ 1 ตัวคือ ある ซึ่งคือ u-verb หมายถึง “มีอยู่” โดยคำนี้จะใช้สำหรับสิ่งของที่ไม่เคลื่อนไหวเท่านั้น เช่น บอกว่าในห้องมีเก้าอี้อยู่ จะใช้ v ตัวนี้ (ส่วน v ที่ใช้กับสิ่งที่เคลื่อนไหวได้คือ  いる ซึ่งเป็น ru-verb ธรรมดา เช่นจะบอกว่าคนอยู่ในห้อง จะใช้ v ตัวนี้)

รูปปฏิเสธของ ある คือ 「ない」 (ส่วน いる ก็ผันตามกฎปกติของ ru-verb ก็คือ いない)

  • ある (u-verb) – to exist (inanimate)
  • いる (ru-verb) – to exist (animate)

ตัวอย่างประโยคจากคราวที่แล้วในรูปปฏิเสธ

  1. アリスは食べない。[As for Alice, does not eat.]
  2. ジムが遊ばない。[Jim is the one that does not play.]
  3. ボブもしない。[Bob also does not do.]
  4. お金ない。[There is no money. (lit: Money is the thing that does not exist.)]
  5. 買わない。[As for me, not buy.]
  6. いない。[There is no cat. (lit: As for cat, does not exist.)]
食べる 【た・べる】 (ru-verb) – to eat
する (exception) – to do
来る 【く・る】 (exception) – to come
ある (u-verb) – to exist (inanimate)
いる (ru-verb) – to exist (animate)
買う 【か・う】 (u-verb) – to buy

Advertisements