จบเรื่อง adj ไปแบบงงๆ มางงต่อกับเรื่องของคำกริยากันบ้าง

คำกริยา หรือ Verbs จะอยู่ท้ายประโยคเสมอ (ไม่นับรวมประโยคยาวๆ ที่เรายังไปไม่ถึง) และในภาษาญี่ปุ่น ประโยคที่มีคำกริยา คือประโยคที่ครบสมบูรณ์ตามหลักไวยากรณ์แล้ว (ต่างจากภาษาอังกฤษที่ต้องมีทั้ง ประธาน กริยา กรรม) เช่น 食べる。【た・べる】ซึ่งแปลได้ทั้ง ฉันกิน/เธอกิน/พวกเขากิน

คำกริยา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ru-verbs and u-verbs

ก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องการผันคำกริยา ก็มารู้จักกับ v ทั้งสองกลุ่มนี้ก่อน
นอกจากคำกริยาที่ได้รับการยกเว้น 2 ตัว ซึ่งก็คือ する  กับ  来る นอกนั้นคำกริยาทุกตัวจะอยู่ในกลุ่ม ru หรือ u

ru-verbs จะลงท้ายด้วย 「る」เสมอ ง่าย ๆ แบบนี้ล่ะนะ
u-verbs จะลงท้ายด้วยเสียง / u / ซึ่งก็รวมถึง る – ru ด้วย เริ่มยากล่ะ

เพราะงั้นวิธีแยกแยะสำหรับคำกริยาที่ลงท้ายด้วย る ซึ่งอาจจะเป็น u-verbs ก็คือ

ถ้าก่อนหน้า 「る」 เป็นเสียง / a /, / u / หรือ / o /  คำนั้นก็คือ u-verb แต่ถ้าก่อนหน้า「る」เป็นเสียง / i / หรือ / e / คำนั้นส่วนใหญ่ก็คือ ru-verb เช่น

ขีดเส้นใต้คำว่า “ส่วนใหญ่” หมายความว่าบางคำที่มีเสียง / i / หรือ / e / นำหน้า ru ก็อาจเป็น u verb ได้เหมือนกัน อันนี้คิดว่าต้องท่องจำเอา

  • 食べる – 【た・べる】「べ」 คือเสียง e ดังนั้นคำนี้คือ ru-verb
  • 分かる – 【わ・かる】「か」 คือเสียง a ดังนั้นคำนี้คือ u-verb

มีคำกริยาแค่ 2 ตัวที่ได้รับการยกเว้น ไม่อยู่ในกลุ่มไหนเลยคือ

  1. する (exception) – to do
  2. 来る 【く・る】 (exception) – to come

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ทั้งคำกริยา ru, u และคำกริยายกเว้น

  1. アリスは食べる。As for Alice, eat.
  2. ジムが来る。Jim is the one that comes.
  3. ボブもする。Bob also do.
  4. お金ある。There is money. (lit: Money is the thing that exists.)
  5. 買う。As for me, buy.
  6. いる。There is cat. (lit: As for cat, it exists.)
食べる 【た・べる】 (ru-verb) – to eat
する (exception) – to do
来る 【く・る】 (exception) – to come
ある (u-verb) – to exist (inanimate)
いる (ru-verb) – to exist (animate)
買う 【か・う】 (u-verb) – to buy

อย่างที่บอกว่ามีบางคำที่ก่อนหน้า ru เป็นเสียง / i / หรือ / e / หรือลงท้ายด้วย iru / eru แต่อยู่หมวด u-verb ตารางข้างล่างเป็นตัวอย่างของคำพวกนี้ ถึงจะไม่ทั้งหมด แต่ก็เป็นแต่ก็เป็นคำกริยาที่พบได้บ่อย ๆ

Advertisements