สมัยเรียนภาษาอังกฤษ จำได้ว่าคำคุณศัพท์ก็คือคำที่ใช้ขยายคำนาม อันนี้ก็น่าจะเหมือนกัน คือใช้ขยายคำนามที่ตามมา แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่า adj ในภาษาญี่ปุ่นจะไว้หลังคำนามแบบในภาษาอังกฤษได้รึเปล่า (ภาษาอังกฤษใช้ adj ตามหลังนามโดยใช้ v to be ช่วย เช่น The dog is fat.)

คำคุณศัพท์แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

  1. The na-adjective
  2. The i-adjective
The na-adjective

na-adjective นั้นคล้ายคำนาม กฎการผันคำก็เหมือนกันทุกอย่าง (ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคืออะไร)  na-adjective ใช้ขยายคำนามได้ตรงๆ โดยเติม  /na/ ระหว่าง adj กับ noun (เป็นที่มาของชื่อ na-adjective) เช่น

静か人。[しず・か] –>  Quiet person.
きれい人。–>  Pretty person.

静か人。[shizu・ka・na・hito]
–>  Quiet person.
きれい人。[kirei・na・hito]
–>  Pretty person.
เชื่อมด้วย な
友達親切。[tomo・dachi・wa・shin・setsu]
–>  Friend is kind.
友達親切人だ。[tomo・dachi・wa・shin・setsu・na・hito・da]
–>  Friend is kind person.
เหมือนคำนาม เราใช้ adj ร่วมกับคำช่วยก็ได้
ボブは魚が好きだ。[Bob・wa・sakana・ga・su・ki・da]
–>  Bob likes fish.
ボブは魚が好きじゃない
–>  Bob does not like fish.
ボブは魚が好きだった
–> Bob liked fish.
ボブは魚が好きじゃなかった
–> Bob did not like fish.
na-adjective ใช้กฎการผันคำเหมือนกับ noun
好き。–>  Person that likes fish.

好きじゃない。–>  Person that does not like fish.

好きだった。–>  Person that liked fish.

好きじゃなかった。–>  Person that did not like fish.

เราสามารถใช้ การผันสามอันล่างเพื่อขยายคำนามได้โดยตรง จะเห็นว่า 好き กับ 好きじゃない ต่างก็เป็นตัวขยาย

สำหรับประโยคบอกเล่าธรรมดา อย่าลืมเติม หลัง na-adj ด้วย

好きじゃないは、好きだ。
Person who does not like fish like meat.

好きは、野菜好きだ。
Person who likes fish also likes vegetables.

เราสามารถทำให้คำนามที่ถูกขยายแล้ว กลายเป็นคำนามตัวเดียวได้

  • 肉 【にく】 – meat
  • 野菜 【や・さい】 – vegetables
The i-adjective

i-adjectives ทุกตัวจะลงท้ายด้วยตัวฮิรากานะ 「」 แต่ก็มี na-adj บางตัวที่ลงท้ายด้วย i เหมือนกัน ตอนนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าแยกยังไงเหมือนกัน

ใช้ i-adj ขยายนามได้โดยตรงเลย ไม่ต้องเพิ่มตัวอะไรเข้ามา เช่น おいしい食べ物。–> Tasty food.

**ไม่ใช้   だ  /da/  ต่อท้าย i-adj

การผันคำสำหรับ i-adjectives

negative: ตัด ออก แล้วเติม くない เช่น   → くない  [taga・kunai]

past tense:  ตัด  ออกจาก i-adj หรือ negative i-adj แล้วเติม かった เช่น   → かった,  高くな → 高くなかった 

高いビル。–>  Tall building.

くないビル。–>  Not tall building.

かったビル。–>  Building that was tall.

くなかったビル。–>  Building that was not tall.

เหมือนกับ na-adj เราใช้คำที่ผันแล้วขยายนามได้เลย โดยที่ไม่ต้องเติม な (ก็เป็น i-adj นี่นา) แล้วก็ยังใช้คำนามที่ถูกขยายแล้ว [descriptive noun clause] ให้เป็นเหมือนคำนามตัวเดียวได้ เช่น

  • 値段高いレストランあまり好きじゃない
    Don’t like high price restaurants very much.

จากตัวอย่าง  descriptive clause 「値段高い」 ขยาย 「レストラン」โดยตรงเลย

値段 【ね・だん】 – price
レストラン – restaurant
あまり/あんまり – not very (when used with negative)
好き 【す・き】 (na-adj) – likable; desirable
ข้อยกเว้นของ i-adjective 

มี i-adjective ตัวนึงที่พิเศษกว่าตัวอื่น คือ いい 【ii】แปลว่า ดี/good คำนี้เมื่อก่อนใช้ว่า 良い「よい」พอนานๆ เข้า ที่พูดกันเหลือแค่ 「いい」แต่ถึงงั้น เวลาเขียนเป็นตัวคันจิก็ยังอ่านว่า よい  อยู่ดี เพราะงั้นจะเห็น いい เขียนเป็นตัวฮิรากานะเท่านั้น (งงดีเน๊อะ -_-)

เข้าเรื่องส่วนของไวยากรณ์สำหรับคำนี้ เวลาผันคำ เราจะยึดเอาคำว่า よい มาผัน เช่น

値段あんまりくない。–> Price isn’t very good.

อีกตัวที่มีปัญหาคือ かっこいい แปลว่า attractive, good-looing, cool สังเกตุว่ามี いい ต่อท้าย เพราะงั้นเวลาแปลงเลยต้องยึด よい เป็นหลัก เช่น

かっこかった! –>  He looked really cool!

いい (i-adj) – good
彼 【かれ】 – he; boyfriend
かっこいい (i-adj) – cool; handsome
จบแบบงงๆ แค่นี้แหล่ะนะ สำหรับ na-adj. กับ i-adj.
Advertisements