คันจิ อ่านได้ 2 แบบ คือแบบ ON กับ KUN

ON คือวิธีอ่านแบบ จีน เขียนด้วยตัว kata  หรือถ้าเป็น romaji จะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เขียน

KUN คือวิธีอ่านแบบ ญี่ปุ่น เขียนด้วยตัว hira หรือถ้าเป็น romaji จะเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็ก

วิธีการคร่าวๆ ก็คือ

  1. ตัวคันจิเดี่ยวๆ จะอ่านแบบ KUN เช่น 「kokoro」แปลว่า หัวใจ
  2. คำที่เรียกว่า okurigana** จะอ่านแบบ KUN เช่น 悟り「sato・ri」แปลว่า ความเข้าใจ, แสงสว่าง
  3. คำที่ประกอบด้วยตัวคันจิผสมกัน จะอ่านแบบ ON เช่น 見性「ken・shou」แปลว่า ความเข้าใจ, แสงสว่าง
  4. ชื่อคนจะอ่านด้วย KUN เช่น 山田「yamada」

** okurigana ก็คือ คำที่เป็นตัวคันจิผสมกับตัวฮิรากานะ เช่น 悟り「sato・ri」

คร่าวๆแค่นี้ล่ะนะ

Advertisements