พอเสร็จจากฮิรากานะ ก็มาต่อคาตาคานะเลย รวมๆก็ไม่มีอะไรยากเพราะการออกเสียงก็เหมือนๆกัน นอกจากตัวอักษรที่ต้องจำนิดหน่อย แล้วก็มีตัวอักษรใหม่ๆ ที่เค้าบอกว่าคิดขึ้นมาช่วงยุคหลังๆ เพื่อเอาไว้เลียนเสียงในภาษาต่างประเทศ

ア イ ウ エ オ
カ キ ク ケ コ
サ シ ス セ ソ
タ チ ツ テ ト
ナ ニ ヌ ネ ノ
ハ ヒ フ ヘ ホ
マ ミ ム メ モ
ヤ   ユ   ヨ
ラ リ ル レ ロ
ワ      ヲ  ン

Advertisements